กล่องข้อความ:

อัจฉราภรณ์สมุนไพร  www.adcharaporn.com

                 อาจารย์นันทภพ เมธาสิทธิ์ บภ., บว.   ติวเตอร์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย ต้องการเสริมสร้างความพร้อมทางสติปัญญาก่อนเข้ารับการสอบทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นประเภทเภสัชกรรมไทย หรืประเภทเวชกรรม (สาขาการแพทย์แผนไทย)สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

อัจฉราภรณ์สมุนไพร ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า  (สาขางามวงศ์วาน) โซน D39
ติดต่อลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการติวทั้งเวชกรรมไทย  และเภสัชกรรมไทย ได้ที่

คุณอัจฉราภรณ์
โทรศัพท์ :
089-411-2839   และ   087-033-2479
E - mail : pcedits@hotmail.com,  webherbal@yahoo.com

Copyright  2011 Sai Thong Herb.

Pongprabaht Resort & Resturant

          
Experience a resort located in the midst of natural environment of a forest hill that is next to an expansive marshland. Lanna, Bali and Mediterranean home style. Out excellent services will survey leave an impression you not soon forget. We have a resturant located on the hillside, a shaded and cozy rest area and fishing pond. We also have tents for camping and can arrange bonfires to warm tou during the cool winter evening. Your children can be absorbed at our chiledren's playground. All these excellent family activities are located only a few kilometers from the City of Chiang Rai.

Pongprabaht Resort & Restaurant

 

221 Moo 13, Soi Pongprabaht Waterfall

(7 km. from the street near Baan Du Market)

Baan Hau Fai, Baan Du, Muang, Chiang Rai 57100

 

Tel : 053-918640, 081-442-0006, 081-659-3208

e-mail: pui@pongprabahtresort.com

Other Web link

ผิด ตก  ยกเว้น    E. & O.E