บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด

เป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยา PIC/S GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ มาตรฐาน ISO9001:2015 , มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2017 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

บริษัท พอนด์ เคมีคอล
ภาพเครื่องจักรจากบริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย)

บริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด

เป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายยาแผนโบราณ ตราไทรทอง และบริการรับจ้างผลิต (OEM) แบรนด์อื่นๆ ด้วย  ทั้งนี้ทางโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน FMP (Fundamental Manufacturing Practices) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับการรับรองมาตรฐาน ฮาลาลอีกด้วย

บริษัท มาซา แลบ จำกัด

บริษัท มาซา แลบ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2532 โดยเริ่มต้นจากการมีพนักงานเพียง 15 คน หลังจากที่ทางคณะกรรมการอาหารและยา ได้นำข้อกำหนดมาตรฐาน GMP เข้ามาใช้ในประเทศไทย ทางบริษัทฯ ก็ได้พัฒนาศักยภาพในทุกด้านจนได้รับมาตรฐาน GMP ติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การบริหารงานของคุณปัญญา ศิริพรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

รูปแสดงส่วนข้อความ masa lab
Powered by MakeWebEasy.com