ตรีผลา ช่วยลดไขมันได้อย่างไร

1069 Views  | 

ตรีผลา ช่วยลดไขมันได้อย่างไร


      ไขมันในเลือดภัยเงียบที่คุณอาจไม่รู้ตัวภัยเงียบที่อันตรายต่อร่างกาย นำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวผิดปกติ ไม่มีการแสดงอาการอะไร จะทราบก็ต่อเมื่อไปตรวจเท่านั้น นั่นก็คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง

       ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ สามารถนำไปสู่โรคต่างๆมากมาย ระดับไขมันในเลือดมีความสำคัญต่อการเกิดหลอดเลือดตีบตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ดังนั้นผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาตได้
ตรีผลา ช่วยลดไขมันได้อย่างไร       ตรีผลา เป็นพิกัดยาสมุนไพรไทย ที่ประกอบไปด้วย ผลสมอพิเภก ผลสมอไทย และผลมะขามป้อม ในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน โดยสมุนไพรทั้งสามชนิดนี้จะสรรพคุณที่สิ่งเสริมกัน ทำให้ตัวยามีสรรพคุณในการรักษาสมุดลธาตุต่างๆ ในร่างกาย ใช้ในการควบคุมน้ำหนักได้ดี ช่วยระบายไขมันพร้อมการขับถ่ายเป็นปกติ โดยกลไกการออกฤทธิ์ของตรีผลาจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase เพื่อไม่ให้สังเคราะห์กรดไขมันได้ จึงอาจใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงได้

 

ตัวอย่างการศึกษาการลดไขมันในเลือดด้วยตรีผลา
       จากการศึกษา ประสิทธิผลของยาไทยตำรับตรีผลาในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง  จากอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษา 20 คนและกลุ่มควบคุม 20 คน ให้รับประทานยาตรีผลา 500 มิลลิกรัม 2 เวลา เช้า และเย็นหลังอาหาร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ แล้วเปรียบเทียบระดับไขมันในเลือด ค่าเคมีคลินิก ค่าโลหิตวิทยา ก่อนและหลังการศึกษา รวมถึงผลข้างเคียง พบว่า ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ และไขมันโคเลสเตอรอล แอลดีแอล ในกลุ่มที่ศึกษาลดลง แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลข้างเคียงในกลุ่มศึกษาพบการถ่ายเหลวขึ้นเล็กน้อย และสามารถหายได้เองหลังหยุดรับประทานยาตัวอย่างการศึกษาการลดน้ำหนักด้วยตรีผลา
         

         จากการศึกษาประสิทธิภาพของตรีผลาในการลดน้ำหนักและวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ของผู้ที่เป็นโรคอ้วนเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกจากผู้ที่มีโรคอ้วนอายุ16-60 ปี ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ประเมินน้ำหนักของร่างกาย ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบสะโพก จะได้รับการประเมินที่ทุกๆ 4 สัปดาห์ ประเมินความปลอดภัยโดยการวัดค่าการทำงานของตับและไต ผลคือเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอกในกลุ่มการรักษาความแตกต่างของ การลดน้ำหนักที่ได้ คือน้ำหนักลดลง ค่ารอบเอวลดลง ค่าเฉลี่ยสะโพกลดลง และไม่มีผลกระทบกับการทำงานของตับและไต 

        นอกจากการใช้ยาสมุนไพรแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการลดไขมัน และลดความอ้วน เน้นรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่น ผักและผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี หลีกเลี่ยงอาหารจำพวกของทอด มีไขมันทรานส์ ของหวาน และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ

 

ขอบคุณอ้างอิงจาก

1. เพ็ขรเกษตร วิเชียรแสน. (2555). การศึกษาประสิทธิผลของยาสมุนไพรไทยตารับตรีผลาในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 

2. อัจฉรี แก้วทอง, “ผลของยาสมุนไพรไทยตำรับตรีผลาในผู้ที่มีภาวะอ้วนระดับ 1 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ,”วารสารสุทธิปริทัศน์ 32, 103 (ก.ค.-ก.ย. 2561): 119-130.

3.https://www.disthai.com/

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy