มอบรางวัลเเก่ นักศึกษาในโครงการ IMC CONTEST 1

890 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มอบรางวัลเเก่ นักศึกษาในโครงการ IMC CONTEST 1

 

ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัลแก่น้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ

 

 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
" ทีมPower Girl "
1. นางสาวปภาวรินทร์ ตระกูลสุนทร
2. นางสาวพชรสร ศีลโสภณ
3. นางสาวสุพัตรา หล้าเพชร
4. นางสาวนิราภา โนเรืองรัมย์
5. นางสาววิชุดา เพ้งภู่
6. นางสาวกรกมล บรรลุกิจ
7. นางสาวกุลสตรี คำคงเกลี้ยง
8. นางสาวธวัลรัตน์ รักอู่

 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1
" ทีม ไม่กลัวหรอกไวรัส กลัวเธอไม่รักมากกว่า "
1. นางสาวปพิชญา เบ้ตระกูล
3. นางสาวชนิษฐา สวนสูง
3. นางสาวภาสินี ชงสกุล
4. นายณัฐพล พุ่มบัว
5. นางสาวณัฐพร รามวงค์
6. นางสาวสุกัญญา ศรีชะ
7. นางสาวจรรยาพร กมล

 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2
" ทีม ฟ้าทะลายกำแพงใจเธอ "
1. นายหัสสชัย รอดแจ่ม
2. นางสาวกฤตญกร โสดาพักตร์
3. นางสาวญาตา โชคธนกิจไพศาล
4. นางสาวรสิกา ดาราพาณิชย์
5. นางสาวศิริลักษณ์ ดวงกุศล
6. นางสาวสุพิชฌาย์ เชื้อสุวรรณ
7. นางสาวเบญจรัตน์ ถาเกตุศรี
8. นายอุดมเกียรติ เหมียดขุนทด

 

 รางวัลชมเชย
" ทีม หมอชนะ "
1. นางสาวชวลา เกตุชนก (หัวหน้าทีม)
2. นางสาวกวินนา นุชศิลา
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสุขสันติ
4. นางสาวนารากร อยู่ดี
5. นางสาววชิราภรณ์ แดงนวล
6. นางสาววรัญญา กาเจ
7. นางสาวเพ็ญโสภา กิจสาริกรรณ์
8. นางสาวเดือนเพ็ญ ตรีแก้ว

 

 รางวัลชมเชย
" ทีม Power Ranger "
1. นางสาวนารีรัตน์ ศรีชัชวาล (หัวหน้าทีม)
2. นางสาวณิชากร เวือมประโคน
3. นางสาวนันธิญา ภูจอมขำ
4. นางสาวปนัดดา อำนวยชัย
5. นางสาววริษา จันทร
6. นางสาวสุดารัตน์ ต่ายเมือง
7. นางสาวธัญจิรา อินทร์โยธา

 

 รางวัลชมเชย
" ทีม จ้า "
1. นายภาคภูมิ ภูเบ้าทอง (หัวหน้าทีม)
3. นางสาวพรทิพย์ ภิรมย์นาค
3. นายดนัย ชีวนันทชัย
4. นางสาวปิยฉัตร คุณเผือก
5. นางสาวธัญสิริ จันทร์รัง
6. นางสาวกาญจนาพร ก่อกำลัง
7. นางสาวบุณยนุช ตั้งคติธรรม

 

รางวัลชมเชย
" ทีม Power Stong " 
1. นายณัฐวัฒน์ นุชวงษ์ (หัวหน้าทีม)
2. นางสาวณัฐกมล รุ่งเรืองรัตน์ชัย
3. นางสาวธัญญรัตน์ สมตั้งมั่น
4. นางสาวนัฎชนันท์ บุญโฉม
5. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ลาภเวที
6. นางสาวพรรณภา ใจเจริญ
7. นางสาวชุติกาญจน์ อักษรวรรณ

 

รางวัลชมเชย
" ทีม The one " 
1. นางสาวปัณณรัตน์ ไชยบุศราพัฒน์ (หัวหน้าทีม)
2. นายนาเคนทร์ เขียวคง
3. นายพัฒนศักดิ์ ฤทธิ์เดช
4. นายชนันตพล กองกมล
5. นายณัฐภูมินทร์ โพธิหล้า
6. นางสาวปาณิศา สุทธิศักดิ์


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้