Work experience student

3353 Views  | 

Work experience student

 

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

 

 • ด้าน Content Writing
 • ด้าน กราฟฟิค / ตัดต่อ
 • ด้าน Online Marketing
 • ด้าน Digital Marketing

 

  

Content Writing 

รายละเอียดงาน

 • จัดทำ และเขียนContent ที่น่าสนใจลงในสื่อ Social Media (Facebook , YouTube , Instagram , Line OA , Tiktok , Etc.)
 • สามารถหาข้อมูลและเขียนบทความที่ให้ความรู้ เกร็ดความรู้ได้ เพื่อส่งเสริมการขาย
 • เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก ผ่านทางสื่อโซเชียล
 • เลือกภาพที่สวยงาม เหมาะสมกับบทความที่สร้างขึ้น
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน อยู่ตลอดเวลา
 • ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
 • มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายส่งได้ตามกำหนดเวลา
 • รัก หรือ มีความสนใจในการทำงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 

สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท (ยกเว้น กรณีเลือกฝึกงานแบบ Work From Home) และข้าวกลางวัน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ที่อยู่ : 26/18-21 หมู่ 9 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา 34
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220

  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Website : www.umeda.co.th
  Email : smkt@masalab.com
  โทรศัพท์ : 02-943-6366  แฟกซ์ : 02-943-6989

 

 

 

 กราฟฟิค / ตัดต่อ

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบงานกราฟิกตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator,Premiere Pro,After Effects. (หรือโปรแกรมที่ถนัด)
 • นำเสนอแนวคิดในการออกแบบงานต่างๆ
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน อยู่ตลอดเวลา
 • ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
 • มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายส่งได้ตามกำหนดเวลา
 • รัก หรือ มีความสนใจในการทำงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท (ยกเว้น กรณีเลือกฝึกงานแบบ Work From Home) และข้าวกลางวัน


สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ที่อยู่ : 26/18-21 หมู่ 9 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา 34
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Website : www.umeda.co.th
  Email : smkt@masalab.com
  โทรศัพท์ : 02-943-6366  แฟกซ์ : 02-943-6989

 

 

 

Online Marketing

 รายละเอียดงาน

 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งได้
 • คิดกลยุทธ์ แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • เรียนรู้การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
 • ร่วมคิดแคมเปญในการโปรโมตสินค้าใหม่ ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน อยู่ตลอดเวลา
 • ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
 • มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายส่งได้ตามกำหนดเวลา
 • รัก หรือ มีความสนใจในการทำงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้


สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท (ยกเว้น กรณีเลือกฝึกงานแบบ Work From Home) และข้าวกลางวัน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ที่อยู่ : 26/18-21 หมู่ 9 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา 34
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Website : www.umeda.co.th
  Email : smkt@masalab.com
  โทรศัพท์ : 02-943-6366  แฟกซ์ : 02-943-6989
 

 

 

Digital Marketing

รายละเอียดงาน

 • สามารถยิง Ads Facebook ทุกรูปแบบ พร้อมวิเคราะห์และ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Ads พร้อมหาวิธีแก้ไข
 • วิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่สำคัญในการค้นหา เพื่อเก็บข้อมูลทำ SEO และวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับหน้าwebsite เพื่อพัฒนาการตลาดใหม่ๆ
 • อัปเดตเทรนด์และกระแสการตลาดออนไลน์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการตลาดออนไลน์ของบริษัทนั้นอยู่ในจุดที่สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน อยู่ตลอดเวลา
 • ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
 • มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายส่งได้ตามกำหนดเวลา
 • รัก หรือ มีความสนใจในการทำงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 
สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท (ยกเว้น กรณีเลือกฝึกงานแบบ Work From Home) และข้าวกลางวัน


สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ที่อยู่ : 26/18-21 หมู่ 9 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา 34
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Website : www.umeda.co.th
  Email : smkt@masalab.com
  โทรศัพท์ : 02-943-6366  แฟกซ์ : 02-943-6989

 

Related content

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy