นักศึกษาฝึกงาน

2313 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นักศึกษาฝึกงาน

 

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

 

 • ด้าน Content Writing
 • ด้าน กราฟฟิค / ตัดต่อ
 • ด้าน Marketing
 • ด้าน Programmer 
 • ด้านวิทยาศาสตร์ / สุขภาพ / สาธารณสุข / ชีวการแพทย์ / เทคโนโลยีชีวภาพ

 

  

Content Writing 

รายละเอียดงาน

 • จัดทำ และเขียนContent ที่น่าสนใจลงในสื่อ Social Media (Facebook , YouTube , Instagram , Line OA , Tiktok , Etc.)
 • สามารถหาข้อมูลและเขียนบทความที่ให้ความรู้ เกร็ดความรู้ได้ เพื่อส่งเสริมการขาย
 • เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก ผ่านทางสื่อโซเชียล
 • เลือกภาพที่สวยงาม เหมาะสมกับบทความที่สร้างขึ้น
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน อยู่ตลอดเวลา
 • ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
 • มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายส่งได้ตามกำหนดเวลา
 • รัก หรือ มีความสนใจในการทำงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 

สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท (ยกเว้น กรณีเลือกฝึกงานแบบ Work From Home) และข้าวกลางวัน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ที่อยู่ : 26/18-21 หมู่ 9 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา 34
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220

  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.
  โทรศัพท์ : 02-943-6366  แฟกซ์ : 02-943-6989

ส่งใบสมัคร

             Email : smkt@masalab.com


 

 

 

 กราฟฟิค / ตัดต่อ

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบงานกราฟิกตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator,Premiere Pro,After Effects. (หรือโปรแกรมที่ถนัด)
 • นำเสนอแนวคิดในการออกแบบงานต่างๆ
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน อยู่ตลอดเวลา
 • ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
 • มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายส่งได้ตามกำหนดเวลา
 • รัก หรือ มีความสนใจในการทำงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท (ยกเว้น กรณีเลือกฝึกงานแบบ Work From Home) และข้าวกลางวัน


สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ที่อยู่ : 26/18-21 หมู่ 9 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา 34
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.
  โทรศัพท์ : 02-943-6366  แฟกซ์ : 02-943-6989

ส่งใบสมัคร
      Emailsmkt@masalab.com

 

 

 

Marketing

 รายละเอียดงาน

 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งได้
 • คิดกลยุทธ์ แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • อัปเดตเทรนด์และกระแสการตลาดออนไลน์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการตลาดออนไลน์ของบริษัทนั้นอยู่ในจุดที่สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง
 • เรียนรู้การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
 • ร่วมคิดแคมเปญในการโปรโมตสินค้าใหม่ ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน อยู่ตลอดเวลา
 • ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
 • มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายส่งได้ตามกำหนดเวลา
 • รัก หรือ มีความสนใจในการทำงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • มีความสามารถในด้านภาษาคอมพิวเตอร์
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้


สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท (ยกเว้น กรณีเลือกฝึกงานแบบ Work From Home) และข้าวกลางวัน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ที่อยู่ : 26/18-21 หมู่ 9 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา 34
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.
  โทรศัพท์ : 02-943-6366  แฟกซ์ : 02-943-6989
        ส่งใบสมัคร
                   Email : smkt@masalab.com
 

 

 

Programmer

รายละเอียดงาน

 • สามารถยิง Ads Facebook ทุกรูปแบบ พร้อมวิเคราะห์และ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Ads พร้อมหาวิธีแก้ไข
 • วิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่สำคัญในการค้นหา เพื่อเก็บข้อมูลทำ SEO และวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับหน้าwebsite เพื่อพัฒนาการตลาดใหม่ๆ
 • ดูเเลเเละอัพเดทข้อมูลต่างๆ ของ Website
 • พัฒนาออกแบบโครงสร้างและทดสอบระบบเกี่ยวกับ แอพพลิเคชั่นในมือถือ
 • ทำข้อมูลเกี่ยวกับ Google my map
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน อยู่ตลอดเวลา
 • ทัศนคติดี มองโลกในแง่บวก
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
 • มีความสามารถในด้านภาษาคอมพิวเตอร์
 • มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายส่งได้ตามกำหนดเวลา
 • รัก หรือ มีความสนใจในการทำงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 
สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท (ยกเว้น กรณีเลือกฝึกงานแบบ Work From Home) และข้าวกลางวัน


สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ที่อยู่ : 26/18-21 หมู่ 9 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา 34
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น
  โทรศัพท์ : 02-943-6366  แฟกซ์ : 02-943-6989

ส่งใบสมัคร
     Email : smkt@masalab.com

 

 

 

 

     วิทยาศาสตร์ / สุขภาพ / สาธารณสุข / ชีวการแพทย์ / เทคโนโลยีชีวภาพ

     รายละเอียดงาน
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับยาและสุขภาพ
 • จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟโลน์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น เภสัช พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล และประชาชนทั่วไป
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงวิชาการแก่ร้านขายยาและประชาชนทั่วไป
 • เขียนคอนเทนต์ สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

     คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขา วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาทคโนโลยีชีวภาพ สาขาชีวเคมี สาขาวิชาสาธารณสุข
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ใฝ่รู้ พร้อมพัฒนาทักษะการทำงานอยู่ตลอดเวลา


     มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ทำ สามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งได้ตามกำหนดเวลา
 • สามารถอ่านเอกสารทางวิชาการในรูปแบบภาษาอังกฤษได้
 • มีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น words,excel,powerpoint
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท (ยกเว้น กรณีเลือกฝึกงานแบบ Work From Home) และข้าวกลางวัน


     สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ที่อยู่ : 26/18-21 หมู่ 9 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา 34
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น
  โทรศัพท์ : 02-943-6366  แฟกซ์ : 02-943-6989

 

     ส่งใบสมัคร
          Emailsmkt@masalab.com 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้